Küllike Lillestik

Pere-ja paariterapeut, psühhodraama CP, koolitaja

Teraapia

Sisukord / kiirviited

Individuaalne psühholoogiline nõustamine
Perekonna psühhoteraapia, perenõustamine
EFT – Tunnetekeskne paariteraapia
IMAGO suhteteraapia
Raseduskriisi nõustamine
Leina- ja kriisinõustamine

Individuaalne psühholoogiline nõustamine

Individuaalne psühholoogiline nõustamine saab aidata mõista paremini iseennast, suurendades nii autonoomsust ning toimetulekuvõimet muutustega. See parandadab kohanemisvõimet, korrigeerib enesehinnangut ja tõstab stressitaluvust. Läbi enesemõistmise aga paranevad ka elukvaliteet (sh lähisuhte kvaliteet) ning oskus kasutada oma ressursse. Kuna olen süsteemne perekonna terapeut, siis töötan individuaalsete klientidega süsteemse pereteraapia meetodil, kui tundub huvitav võta ühendust klillestik@gmail.com

Perekonna psühhoteraapia, perenõustamine

Perekond on süsteem, milles leiavad aset pidevad vastastikused mõjutused. Igasugune muutus süsteemi ühes liikmes mõjutab süsteemi kõiki teisi liikmeid.

Pere nõustamine või pereteraapia on vajalik, kui pereliikmete mured ning probleemid mõjuvad kogu perele ja peresuhtele.

Pereteraapia ülesanne on abistada perekonda muutuste tekitamisel, mis on vajalikud liikumiseks järgmisele arenguastmele. Teraapias aidatakse leida kõigile pereliikmetele sobivam toimimisviis või omavaheline suhtlemismuster, mis tõstaks tervikuna kogu pere heaolu.

Pereteraapia ja perenõustamine võib aidata paremini toime tulla perekonna erinevate arengukriisidega, parandada omavahelist suhtlemist ja suhte kvaliteeti, taastada suhteid, mis olid siiani välditud, suurendada teineteisemõistmist, oskust jagada ning vastu võtta emotsionaalset toetust, parandada probleemilahendusoskuseid jne.

Perenõustamine ja -teraapia on sobiv ning soovitatav mistahes kooselu perioodis, samuti valmistumisel, nii alles vähest kui ka kaua aega koosolevatele peredele, kui ka lahkuminemisega/lahutamisega seoses.

Lisalugemist www.pereterapeudid.ee

EFT – Tunnetekeskne paariteraapia

Tunnetekeskne paariteraapia (Emotionally Focused Couple Therapy- EFT) on lühiajaline (8-20 seanssi) struktureeritud paariteraapia meetod, mis loodi 1980-ndatel aastatel Kanadas Sue Johnsoni ja Les Greenbergi poolt. Tunnetekeskse paariteraapia tõhususe kohta on läbi viidud mitmeid uuringuid ning need kinnitavad häid paranemisvõimalusi ja kõige olulisem, stabiilseid tulemusi. Seda teraapiameetodit kasutatakse edukalt mitmesuguste kooseluprobleemide korral ja seda nii traditsiooniliste kui mittetraditsiooniliste paaride puhul.

Tunnetekeskne paariteraapia põhineb emotsioonidel ja võtmetunnetel, mida vaadeldakse juba väljakujunenud suhtemustris. Eesmärk on esile tõsta mittetoimiv suhtemuster ning asendada see uue turvalise mustriga, mis tugineks sügavatel, primaarsetel vajadustel ning annaks märku turvalisusest, toetusest ja armastusest. See lähenemine aitab paaridel tugevdada omavahelist sidet läbi emotsionaalse avatuse ja reageerimise ning loob eelduse kogeda uusi võimalusi kooseluks. Tunnetekeskne paariteraapia eeldab, et mõlemad partnerid soovivad muutusi ning neil on ühised eesmärgid ja pühendumine.

EFT – Emotionally Focused Couple Therapy

Emotionally Focused Couple Therapy (EFT) is a short-term (8-20 sessions) structured method of couple therapy created by Sue Johnson and Les Greenberg in Canada in the 1980s. Numerous studies have been carried out to validate the effectiveness of EFT, confirming significant improvements and, most importantly, stable results. This therapeutic method has been successfully employed for various problems in both traditional and non-traditional couples.

EFT is based on feelings and key emotions viewed within an established relationship pattern. The purpose is to single out a dysfunctional relationship pattern and replace it with a new, secure one, based on deep, primary needs and signalling security, support and love. This approach helps couples strengthen their bond through emotional openness and reacting, thus providing an opportunity for them to experience new ways to be in a relationship. EFT presupposes that both partners are willing for changes to occur, have mutual goals and are committed.

IMAGO suhteteraapia

Harville Handrix luues IMAGO suhteteraapiat ja IMAGO dialoogi on integreerinud kokku psühholoogilised, käitumuslikud, vaimsed ja filosoofilised lähenemised. Meil kõigil on oma kujutlus ehk Imago armastusest ja see kujuneb lapsepõlves juba. Me teame, millised on armastuse positiivsed ja negatiivsed küljed. Ja see kujutlus armastusest ning alatedvus juhib meie partneri valikuid. Paarisuhtes tekkivad raskused ei ole seotud vale partneri valikuga, vaid hoopis teadmatusega, mis meid tõmbab teatud tüüpi inimese poole ning miks me käitume nii nagu käitume suhtes temaga.

Imago suhteteraapia aitab luua turvalist ühendust partnerite vahel ning saada kogemust teadlikust suhtest. Imago suhteteraapia sobib nii neile, kes alles alustavad oma ühist kooselu või, kes soovivad juba suhtes olevat head tugevadada, kui ka neile, kes on hädas konfliktidega, kõhklevad, kas see partner on õige, mõtlevad lahkuminemisest jne. IMAGO suhteteraapia sobib ka suhete parandamiseks vanemate ja laste vahel, sõprade vahel, töökaaslaste vahel jne.

Raseduskriisi nõustamine

Raseduskriis on olukord, kus väheneb naise, mehe ja nende lähedaste toimetulek füsioloogiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste muutustega või traumaatiliste kogemustega, mis on seotud rasestumisega, raseduse katkemise või katkestamise, lapseootuse, lapse sünni ning emaduse, isaduse ja lapsevanemaks kasvamisega.

Raseduskriisi nõustamine on raseduskriisi nõustaja poolt raseduse planeerimise, raseduse ja sünnitusejärgsel perioodil naisele, meestele ja nende lähedastele psühholoogilise toetuse ning vajaliku teabe pakkumine parema toimetuleku eesmärgil.

Raseduskriisi nõustaja toetab kriisis oleva naise, mehe ja nende lähedaste toimetulekut, rakendades erialaseid oskusi ning kogemusi vastavalt abivajaja vajadustele. Teeb koostööd naise, mehe tugivõrgustikuga ja teiste erialade spetsialistidega.

Leina- ja kriisinõustamine

Leinanõustamise eesmärk on toetada inimesi, kes on kogenud oma elus kaotust ning tunnevad, et vajavad abi kogetuga toimetulekuks ning eluga edasiminekuks.

Lein on loomulik reaktsioon lähedase inimese surma korral. Kuid lein võib järgneda ka muudele kaotustele elus (suhte lõppemine, perest või sõpradest lahkumine, lootuste purunemine, lemmiklooma surm jne). Inimene vajab leinas proffessionaalset sekkumist siis, kui lein hakkab segama tema igapäevast tegevust nagu tööl või koolis käimine, inimestega suhtlemine, otsuste tegemine, magamine ning söömine.