Lillestik 14-2Küllike Lillestik

Olen sündinud aastal 1974 ning minu teekond psühholoogilise nõustaja elukutse ja peredega töötamiseni on olnud üsna ebatavaline.

Uurides pärast keskkooli lõpetamist, millist eriala õppima minna, osutus minu valikuks hoopis veterinaarmeditsiin. Põhjuseid oli selleks mitu. Esiteks tundus, et 18-aastane noor (ehk siis mina) ei ole piisavalt küps õppimaks psühholoogiat. Ülikooli erinevate õppeprogrammidega tutvudes tundusid need aga liiga teoreetilised (puudus rakenduslik pool), kuid loomaarsti amet paelus ja võlus just oma praktilisusega. Nii saigi tehtud otsus, et küll ma jõuan ka vanemaks saades psühholoogiat õppida.

Kümme aastat hiljem tegingi otsuse, nüüd on aeg vahetada loomade ravimine ja nende omanike nõustamine tööga psühholoogilise nõustaja ja perenõustaja vastu. Sealt sai alguse ka minu lõputult inspiratsiooni pakkuv õppimine.

Isiklik info

Sündinud 28.01.1974, Tartus. Olen abielus ja kolme lapse ema (Pärtel sündis 2006, poja sünd/surm 2007, Merike sündis 2008).

Hariduskäik
Õppisin Tartu 7. Keskkoolis, mille lõpetasin 1992 aastal ning samal aastal alustasin õpinguid Eesti Põllumajandusülikoolis, mille lõpetasin 1998.  aastal. Õpingud venisid pikemaks, sest mul oli võimalus teha veterinaarpraktikat ning elada ja töötada ajavahemikul 1996-1998 Soomes.
1998. aastal kolisin Tallinna ning 2003. aastal jõudsin otsusele, et soovin õppida psühholoogiat ning alustasin õpinguid üheaegselt nii Audentese Ülikoolis kui ka Tallinna Psühhodraama Koolis – psühhodraama rakendaja väljaõppes. 2006. aastal lõpetasin Audentese Ülikooli, omandades rakenduspsühholoogia erialal sotsiaalteaduse magistrikraadi.

Täiendkoolitused

Vajuta lingil, et näha koolitusi vastavas valdkonnas

Curriculum Vitae
Name Küllike Lillestik
Address Estonia
Phone +372 53910923
E-post klillestik@gmail.com, web. www.kyllikelillestik.com

EDUCATION
2003 – 2006 Audentes University – master fo psychology – Counseling speciality

ADVANCED TRAINING
Psychodrama
2007 -2010, 3.5 year Psychodrama Certified Practitioners
Tallinn Psychodrama Institute Psychodrama training, which meets the Nordic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy about (NBE) Certified Practitioner level training.
2004 – 2007, 3,5 year Psychodrama Group Leader
Psychodrama training that meets the psychodrama director of the first-degree level training, which allows applying the acquired knowledge and skills in their profession

Couples and families
2006 Tallinn Health Care College, Pregnancy crisis counseling, 1,5 year
2009 PREP-training for trainers. PREP is prevention relationship enhancement program. Foundation Valuing Life
2011 Introduction of family psychology and psychotherapy, 4 months
2011 – 2014 Systemic Family psychology and psychotherapy training, family therapist
2014 – 2016 Family Therapist under supervision (ceritification ends 2016)
2013 – 2014 IMAGO Relationship Therapy training, Rebecca Sears
2015 Adnvance Training “From Despair to Repair, Rebecca Sears 2 days
2014 – 2015 EFT, Emotionally Focused Couple Therapy training, Hanna Pinomaa

Conferences
2009 Sociodrama Conference in Finland
2009 Rome, 17th Congress International Association for Group Psychotherapy and Group Processes
2010, Köln Psychodrama Co-operation Conference
2011, Krakow PIFE, Psychodrama Institute for Europe Conference “Anger and love”
2011/2012 BPA, Psychodrama conference in England
2013 The 8th European Family Therapy Association Congress
2014 11th Annual IRI Conference in Washington
2011, 2012, 2013, 2014 FEPTO FEPTO Annual meeting and conference
2015 Creating connection, EFT conference in Holland, Eftelin
2015 IMAGO Austria conference

2008, 2009, 2010, M.Thorsheim – Family Constellations
2014 Tiiu Bozman – Family Constellation
2006, 2012, 2014 Baltic Moreno Conference
2003, 2005, 2009, 2011, 2013 „Encounter in Olustveres” estonian psychodrama conference

WORK EXPERIENCE
Since 2008 im working in private practice as therapist, with families, couples and psychodrama groups.

2014 – ongoing Psychodrama weekend, long-term group, “Encounter group II” (80h)

2014 – ongoing Psychodrama days, long-term group, “Encounter group III” (40h)

2013 – ongoing Psychodrama weekend, long-term group, “Encounter with Self” (80h)

2007 – ongoing Psychodrama 3hour Workshop every week long group (My role, and growing as a woman, mother, partners, etc.)

Workshop experiences
2008, 2011, 2012 Pregnancy crisis training for gynecologist and midwife (action methods and psychodrama) – two groups per year
2007 – 2015 Foundation of Valuing Life. Pregnancy crisis counselor, leader of psychodrama workshops and self-development groups (grief groups, groups for young mothers, divorced women’s group).
2008 – ongoing Family school lecture: what is pregnancy crisis, how to manage this time?

2011, 2013 Psychodrama Workshop In Estonia, Olustvere, local psychodrama conference
The title and theme in 2011 – Pregnancy crisis, families and psychodrama
The title and theme in 2013 – Encounter with myself

2010 Psychodrama Workshop Baltc Moreno Conference in Klaipeda, Lithuenia, “Pregnancy crisis, families and psychodrama”.
2014 Riga – Psychodrama Workshop in Baltc Moreno Conference, “Turn around to go forward”, 3 hours workshop
2014 Romania Psychodrama Summer Academy, “The lost paradise? Pregnancy crisis and psyhodrama” 3 hours psychodrama workshop

2004-2007 õppisin Tallinna Psühhodraama Koolis, psühhodraama rakendaja väljaõppes. See vastab psühhodraama lavastaja esimese koolitusastme tasemele võimaldab omandatud teadmisi ning oskusi rakendada varasemalt omandatud erialal ja ametikohal

2007 aastal jätkasin õpinguid Tallinna Psühhodraama Kooli lavastaja õppes, mille lõpetasin 2010. aastal. Õppe eesmärk on psühhodraama-alane väljaõpe, mis vastab Nordic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy (NBE) Certified Practitioner taseme koolitusele. Selle õppekava alusel õppinud isik saab lõpetamisel õiguse psühhodraama kasutamiseks enesearengugruppides ja terapeutilistes gruppides

2004 Marcia Karp (TEP) kolmepäevane töötuba
2006 Yaacov Naor kolmepäevane töötuba “Psühhodraama ja sisemine agressiivsus”

Aastatel 2006 (Tallinna), 2008 (Valmiera), 2010 (Klaipeda), 2012 (Tallinn), 2014 (Riia) osalemine rahvusvahelisel Balti Moreno Konverentsil, 2010 aastal viisin läbi töötuba “Raseduskriisi nõustamine ja psühhodraama”, 2012 aastal panustasin ka konverentsi korraldamisse, 2014 aastal viisi läbi töötuba koos Triin Siineriga

Aastatel 2003, 2005, 2011, 2013 osalesin Eesti Psühhodraama konverentsidel “Kohtumine Olustveres”, 2011 aastal viisin läbi ka töötoa “Raseduskriisi töö psühhodraama meetodil”, 2013 viisin läbi töötuba koos Triin Siineriga

2009 IAGP Congress, Rome osalemine 17th Congress of the International Association for Group Psychotherapy and Group Processes
2009 2nd International Sociodrama Conference in Helsinki
2010 osalemine rahvusvahelisel konverentsil Saksamaal Kölnis, “An international Psychodrama Conference in Cologne”
2010 Portugal, Transgenerational conference – rahvusvahelisest konverentsist osavõtt
2011 (Iisrael), 2012 (Norra), 2013 (Hispaania), 2014 (Portugal) Osalemine FEPTO conference and Annual Meeting

2011 (London) British Psychodrama Association Conference “Embodiment of Change”
2011 (Poola) International Conference of Psychodrama-Institut für Europa “Anger and love”
2011 Sirkku Aitolehti, töötuba “Pärisväärtused”
2012 Kate Bradshaw Tauvon seminar “Shame, Pride and Relationship”
2012 (Cirencester) British Psychodrama Association Conference “Innovation and Integration”

2014 osalemine Rumeenias psühhodraama suveakadeemias, kahe töötoa läbiviimine, üks psühhodraama töötuba raseduskriisi valdkonnast ja teine TRE-stressi ja trauma vabastamise harjutused

2008 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Raseduskriisi nõustaja väljaõpe
2008 Todd Riggs (USA) “Lühiteraapia hingehoiust”
2008 veebipõhine kursus “Surm ja lein” õppejõud Karmen Tall
2008 Sandra Wieland (Ph.D) 2 päevane töötub “Komplekstraumad ja dissotsiatsioon”
2009 Atle Dyregroc (PH.D.) “Uued uuringud aju-uuringutes ja nende rakendamise võimalused varases kriisisekkumises”
2009 “Emaksolemise mitu palet”
2010 Pille Isat (psühhodramaa CP, TEP) „Traumade käsitlemine tegevuslike meetoditega nõustamisel ja grupiteraapias“
2010 seminar “Lastetus ja sellega seonduvad psühholoogilised probleemid”
2012 Ole Ry (MD, psychiatrist), Susanne Andres (MPF) TRE 1 level training and certificate
2014 Ole Ry ja Susanne Anders TRE 2 level training and certificate
2014 osalemine ja ettekanne “Viljatusravi seminaril”
2014 osalemine Suzette Boon koolitus 2p. „Varase lapseea püsiva trauma rasked tagajärjed täiskasvanueas“

2007/2008 aastal osalesin Jaacov Naor 9 päevases töötoas “Psühhodraama pereteraapias”
2009 Howard Markman (USA, Denver), Andres Sild, Karmen Maikalu “PREP-paarisuhtekoolituse koolitajate väljaõpe, omandades PREP-paarisuhtekoolituse koolitaja litsentsi
2009 Robert N. Wendt (PH.D.) “The self of the therapist and the process of psychotherapy in couple and marital therapy: a developmental perspective.”
2010 prof. Maurizio Andolfi “Adolescent in Crisis and Family Therapy”

2010 Marta Thorsheim (MBA, MNGF, IAG) Süsteemsed konstellatsioonid: perekonstellatsioonid supervision. (Aastatel 2008 – 2011 osalemine 7 erinevates perekonstellatsioonide mitmepäevastes töötubades, töötoa läbiviiad Marta Thorsheimi või Tiiu Vilu)

2010 Pereteraapia algkursus: Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja psühhoteraapiasse
2011 – 2014 OÜ Perekonsultatsioonid Psühhoteraapia ja Nõusatamise Koolituskeskus, Perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus. Õppejõud: Kiira Järv, Siiri Tõniste, Sirje Agan, Monika Koppel ja Jelena Põldsam. Superviisoriteks lisaks ka Aita Keerberg ja Jüri Männik
2014 – 2016 (lõpetamisel) perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitus, superviseeritav praktika

2013 Türgi EFTA Pereteraapia konverentsil osalemine
2011 ja 2012 Hanna Pinomaa “Emotionally Focused Therapy for Couples”
2013 4 päevane Hanna Pinomaa ja Gail Palmer Externship in EFT
2014 – 2015 Hanna Pinomaa EFT Core Skills Training
2015 – EFT konverents Hollandis, Eftelingis “Creating connection”

2013 jaanuar 2 päeva, Rebecca Sears sissejuhatus IMAGO-suhteteraapia kliinilisse baastreeningusse, 1 päev Re-Imaging the messages in Resistance and Reactivity
2013 – 2014, 10 päeva, Rebecca Sears IMAGO-suhteteraapia kliiniline baastreening
2014 osalemine Washingtonis IRA Imago konverentsil
2015 osalemine IMAGO Austria konverentsil

2002 aastal osalesin koolitusel “Väga efektiivse inimese 7 harjumust”